Hathayoga

Hathayoga

Vad är hathayoga


Hatha betyder kraftfull men även en sammansättning av sol och måne ,två olika energier som vi ska balansera i våra kroppar genom kroppsövningar,(asanas)  som stärker vår fysiska kropp och meditation som stillar vårt sinne. Hathayoga delas in i asanas,(kroppsövningar),pranayama,(andningskontroll),meditation,nauli mudras och bandhas,(renande och rensande positioner).


I ett yogapass stannar man upp mellan övningarna och känner efter hur det känns i kroppen, man börjar med att stilla sig,hitta fokus som sedan följs av solhälsningen samt andra olika kroppsövningar och avslutas med meditation eller yoga nidra.