Ayurvedisk Grundkurs steg1-3

Ayurvedisk Grundkurs i 3 utbildningssteg.

• Ger dig kunskap och förståelse om Ayurvedas grundpriciper
• Ger dig kunskap om andningsövningar, meditationer, yoga, mat och örter som hjälper dig att må bra
• Ger dig kunskap om hur du kan bevara eller skapa fysisk- och mentalhälsa
• Ger dig kunskap om hur du kan göra hälsosamma val för dig och din familj


Grundkursen är en djupgående kurs för dig som vill leva Ayurvediskt (ayurveda betyder livskunskap) och kunna använda dig av kunskapen i allt du möter i din vardag. Få förståelse om dig själv, din familj, din omgivning. Hur livet kan levas i balans både fysiskt, mentalt och rent. Vilka hälsosamma val du kan göra inom alla områden som uppstår i din vardag, allt från vilken som du mår bra av, till din och familjens allmänna behov.

Nu har du möjlighet att börja en djup och fin resa i Ayurvedas visdom i ditt eget tempo, när tid och lust finns.


Mål

Grundkursen är till för att skapa egen utveckling och hälsa samt förstå grundprinciperna inom ayurveda. Kursen är också start för dig som vill gå vidare och utbilda dig till Ayurvedisk Hälsovägledare och Yogavägledare.


Bakgrund

Kunskap om ayurveda, en livsfilosofi som gör det möjligt att skapa och bevara hälsa!
Ayurveda erbjuder:
- Kunskap som ger insikter om dig själv och dina behov.
- Kunskap om hur din omgivning påverkar dig.
- Kunskap och verktyg till att skapa inre och yttre harmoni!


Onlinekursen

Nu har du möjlighet att börja en djup och fin resa i Ayurvedas visdom i ditt eget tempo, när tid och lust finns..

Grundkursen är en allmän utbildning för egenvård och för att förstå grundprinciperna inom ayurveda. Du får en bred, praktisk grund hur du tillämpar Ayurveda.

Inga förkunskaper behövs, men bra att ha läst en eller flera böcker före grundkursen så att alla begreppen inte är helt nya. Grundkursens bok "Skapa din Hälsa med Ayurveda" – Maivor Stigengreen är bra att läsa före kursstart.


Kursen passar alla!

Långtidssjukskriven, eller frisk och vill bevara hälsa, mycket kunnig om ayurveda eller inte har några kunskaper alls.
Många söker hälsa när man mött fysiskt och/eller psykisk obalans det öppnar upp dörrar till en längre tid att förstå djupare delar av sig själv och vad som skapar obalans och vad som skapar livskraft. Ayurveda är vägen till kunskapen!


Kursstegen

Grundkursen delas online - allt kursmaterial är med bild, text och video.
Kursportalen erbjuder många finesser där du tex för varje enskilt avsnitt kan ställa frågor och få svar. Dessutom bjuds alla online-medlemmar i tll regelbundna Zoom-möten som annonseras på kursportalen.För att förankra och fördjupa kunskapen under onlinekursen kommer ni att mötas under tre workshops helger hos Susanne. 

Workshopen som erbjuds är 2 dagar per kurssteg, då kommer du även att få en kurspärm med all kursdokumentering. 


Då samtalet och delandet av kunskap och erfarenhet är en viktig del av att lära sig ayurveda och integrera dess filosofi kommer workshopen med dessa möjligheter. Utrymme kommer att finnas till att ställa alla frågor, funderingar, reflektioner du har. Viktig del är att praktisera allt du lär dig för att förankra det.
Från och med steg 2 har vi mer tid till att öva och förstå pulsläsning.
Se även skolans hemsida, www.schoolofancientwisdom.se