Yoga

Livets Balans

Vad är yoga


Yoga är en mångtusenårig indisk lära om hur vår kropp och vårt tankesystem utvecklats ur ett vetenskapligt syfte för att förstå helheten av människan och skapat en träningsform som förebygger ohälsa och ger balans i kropp, själ och tanken. Yoga är sanskrit och betyder ”att förena, föra samman, unifiera” kropp och själ, för att uppnå perfekt hälsa på alla plan. Yoga är ingen religion, utan ett av de sex indiska tankesystem som innehåller flera tusen år av insikter av människan, yogan följer den enskilde individens tankar och känslor medans i en religion följer man en kollektiv tanke. Yogan står för måttfullhet, öppenhet och regelbunden reflektion vad som händer med dig själv.


       


               Hathayoga                                                Poweryoga                                         Lugn yoga